Akty prawne i ogłoszenia

WSPOMAGANIE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO I W JĘZYKU POLSKIM ZA GRANICĄ
Oświata polonijna odgrywa szczególną rolę zarówno w doskonaleniu znajomości języka polskiego, jak również w promowaniu polskiej kultury i historii poza granicami naszego kraju. Przyczynia się do integracji Polaków mieszkających w różnych państwach i na różnych kontynentach. Chcąc przybliżyć zakres i formy wsparcia polskich szkół Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało specjalny poradnik, dostępny poniżej.

STATUT
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie
z siedzibą w Zurychu

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020