Kontakt

Kierownik placówki:
Agnieszka Vavricek-Banaś
E-mail: zurych@orpeg.pl
telefon: 078 763 2801