Szkoła Polska  im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w ZURYCHU Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w ZURYCHU

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska w Zurychu rozpoczęła swoją działalność 6 września 2006 roku. Organem koordynującym i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie. Realizujemy uzupełniający plan nauczania w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego. Lekcje odbywają się w systemie stacjonarnym kształcenia uzupełniającego od 4 do 6 godzin tygodniowo (sobota). Zajęcia w naszej szkole odbywają się w Zurychu w: Schulhaus Manegg, Tannenrauchstrasse 10 - Klasy: I - III SP oraz w Schulhaus Hans Asper, Kilchbergstrasse 28 - Klasy IV-VIII SP, I-III LO.

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć